29.12.2018

НАШИТЕ АВТОБУСИ

ЛИЦЕНЗИРАНИ АВТОБУСИ И МИКРОБУСИ ЗА СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

VW CRAFTER 17+1 VIP – NEW NEW NEW

RENAULT MASTER 16+1

IVECO DAILY 20+1

VW CRAFTER 18+1

Citroen Jumper 17+1

FORD TRANSIT DJUMBO 17+1

VW CRAFTER 17+1

NEOPLAN 47+1

RENAULT MASTER 17+1

RENAULT MASTER 14+1

MAN 50+1

RENAULT MASTER 17+1

15.01.2021г.Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

21.01.2021г.Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, чрез Национална агенция по приходите

22.04.2021г.Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ чрез Национална агенция по приходите


Общи условия при наемане на автобус:

1. Страните са длъжни по време на пътуването да се съобразяват с режима за кормуване и почивка на водачите на автобуса, съобразно с Европейската спогодба за работа на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози /АЕТР/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да изисква от водача да се движи с по-висока скорост от допустимата (100 км./ч.)

2. Водачът (водачите) на автобуса са на разположение и разпореждане на ръководителя на групата, но само в рамките на договорения и платен пробег.

3. Автобусът може да се движи само по настилка от асфалт или паваж, т.е. по първокласни /по изключение второкласни/ пътища от републиканската пътна мрежа. В случай, че в маршрута са включени туристически обекти, намиращи се на труднодостъпни планински места или се минава по тесни пътища, по които голям автобус не може да мине или да маневрира, както и с оглед на сигурността на пътниците, водачът на автобусът и ръководителят на групата трябва да обмислят вариант да минат по друг, по безопасен път или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да наеме джипове за извозване на пътниците по опасната отсечка.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да променя уточнения маршрут и да внася в автобуса гориво, леснозапалими материали, наркотици, оръжие и други стоки, забранени със закон, както и да пренася стоки с търговска цел.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да инструктира пътниците да спазват вътрешния ред в автобуса, като пушенето и употребата на алкохол в автобуса по време на пътуването е абсолютно забранено.

MVK TRAVEL прави отстъпки за редовни клиенти, а за над 2000 км има преференциални цени.

Разплащателна сметка ОББ АД, IBAN: BG94 UBBS 8888 1000 9750 73