21.01.2021г.Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, чрез Национална агенция по приходите