21.01.2021г.Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ чрез Национална агенция по приходите